A few books for sale

A few books for sale

2011-11-16 A few publications are available at reduced prices - at least 30% if you order per e-mail matts.mattsson@telia.com . You could also look for reduced prices at Bokbörsen.se http://www.bokborsen.se/page-start

Arnstberg, K. & Ramberg, I. (red.) (1997). I stadens utkant: perspektiv på förorter. Tumba: Mångkulturellt centrum. (190 s.)

 

Ax, J. & Ponte, P. (red.) (2008). Critiquing praxis: conceptual and empirical trends in the teaching profession. Rotterdam: SensePublishers. (247 p.).

 

Bergsten, B., Bjerkman, A., Hermansson, H-E., & Israel, J. (red.) (1991). Etik, solidaritet, välfärd: till Harald Swedner : en vänbok från kamrater på en irrande planet. Göteborg: Daidalos. (403 s.)


Bronäs, A., Selander, S. (Eds.) (2007). Verklighet Verklighet: Teori och praktik i lärarutbildning.
[Reality, Reality. Theory and Practice in Teacher Education] Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.  (223 s.)

Eikeland, O., & Fossestøl, K. (red.), (1998). Kunnskapsproduksjon i endring: nye erfarings- og organisasjonsformer : artikkelsamling fra konferansen Kunnskap og Handling II, Sociologiska institutionen, Lunds Universitet , Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo. (345 s.) 

 

Eriksson, B. (1988). Nyttoverkstan: visionen - ideologin – verksamheten: en utvärdering. Stockholm: Riksförb. Sveriges fritids- och hemgårdar (RSFH).

 

Franzén, E.M. (2003). I välfärdsstatens väntrum: studier av invandrares socialbidragstagande. Diss. (sammanfattning) Göteborg : Univ., 2003. Göteborg.


Green, B. (red.) (2009). Understanding and researching professional practice / Bill Green [ed]. Rotterdam: Sense Publishers. (193 p.)

 

Hedén, U. (red.) (2009). Våga lära: aktionslärande i Helsingborgs skolor. (1. uppl.) Helsingborg: Skol- och fritidsförvaltningen. (215 s.)


Kemmis, S. & Smith, T.J. (Eds.) (2008). Enabling praxis: challenges for education. Rotterdam: SensePublishers. (304 p.).

Mattsson, M. (1996). Vinter i folkhemmet: En studie av den svenska modellen på lokalplanet . [Hard times. A study of the Swedish Model on a local level]. Doctoral dissertation, Göteborg: Institutionen för socialt arbete. Göteborg: Kompendiet. (331 s.). 

Mattsson, M. (2001). Stenar under vattenytan: Forsknings- och utvecklingsarbete problematiserat . [Research and Development. A problematized narrative]. Studentlitteratur. (105 s.).

Mattsson, M. (2004). Att forska i praktiken: En kunskapsöversikt och en fallstudie . [Praxis-related Research. A survey a nd a case study]. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB. (198 s.).

Mattsson, M. i samarbete med Eriksson, H. and Pisilä, S. (2006).
Vad är värdefull specialpedagogisk kunskap? [What knowledge is of value in Special Education?]. Stockholm Institute of Education, Department of Human Development, Learning and Special Education, Publication nr 32. (80 s.). 

Mattsson, M., Johansson, I. & Sandström, B. (Eds.)
(2008). Examining Praxis: Assessment and Knowledge Construction in Teacher Education. Rotterdam:
SensePublishers. (243 p.).

Mattsson, M, Eilertsen, T. V. & Rorrison, D. (Eds.) (2011).
A Practicum Turn in Teacher Education . Rotterdam: SensePublishers. (259 p.).

Pedersen, K.P. (1984-1986). Den nordiske udfordring: Norden som alternativ . Århus: Grevas.

Ponte, P. & Smit, B.H.J. (Eds.) (2007). The quality of practitioner research: reflections on the position of the researcher and the researched. Rotterdam: Sense Publishers. (129 p.).

Rönnerman, K., Furu, E.M. & Salo, P. (Eds.) (2008). Nurturing praxis: action research in partnerships between school and university in a Nordic light. Rotterdam: SensePublishers. (288 p.).

 

Sahlström, O. (1998). Den röde patriarken: en essä om arbetarrörelsens auktoritära tradition. Stockholm: Atlas. (118 s.)

 

Swedner, H. (1960). Ecological differentiation of habits and attitudes. Diss. Lund : Univ.. Lund. (400 s.)


van Swet, J., Ponte, P., & Smith, B. (Eds.) (2007).
Postgraduate Programmes as Platform: A Research-Led Approach. Rotterdam: Sense Publishers.

 

Tiller, T., Lund, T. & Furu, E.M. (red.) (2007). Action research: a Nordic perspective. Kristiansand: Høy?skoleforl..

 

Tiller, T., Jakhelln, R. & Leming, T. (Red.), Emosjoner i forskning og laering. Tromsø: Eureka Forskningsserie nr. 1-2009. (s.246).

 

Ödman, P. (1995). Kontrasternas spel: en svensk mentalitets- och pedagogikhistoria. D. 1. Stockholm: Norstedt. (634 s.)


-----------------------

You could also look for reduced prices at Bokbörsen.se http://www.bokborsen.se/page-start

...............................


Flera nummer och årgångar av följande tidskrifter finns till salu:

 

BLM, Bonniers Litterära Magasin

 

Clarté

 

Jakobs stege: Coeckelberghs litterära tidskrift

 

Journal of Community Practice


Kommentar, oberoende socialistisk tidskrift
 

KRUT, Kritisk utbildningstidskrift

 

Nordisk Pedagogik

 

Ord & Bild, tidskriften

 

Pedagogisk Forskning i Sverige

 

Pedagogy, Education & Society

 

Pockettidningen R

 

Socialistisk Debatt

 

Socialvetenskaplig Tidskrift

Tidskriften Utbildning & Demokrati

 

Zenit (tidskrift)

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

jan bjerninger | Svar 28.04.2012 23.44

Fin hemsida och schysst av Matts att hänvisa till bokbörsen även för böcker, som är rätt nyutkomna

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

16.10 | 18:23

Hej,
Jag är här på besök efter att ha plockat upp en sten under vattenytan. Har läst kapitel 4 och inser att jag barfotaforskat de sista 12 åren som amatör.

...
14.05 | 20:13

Överskådlig och trevlig hemsida. Intressant innehåll och lättnavigerad.

...
28.04 | 23:44

Fin hemsida och schysst av Matts att hänvisa till bokbörsen även för böcker, som är rätt nyutkomna

...
01.12 | 01:00

Användbar information som kan utökas efter hand!

...
Du gillar den här sidan